Wakacje nad morzem
wakacje Polska
  [1]  2  3  4  ... 5  Następna >

U źródeł bogactwa i potęgi Pomorza zachodniego w średniowieczu

27 sierpień 2013r.

Jak wynika z rozmieszczenia skarbów z monetami kufickimi na terenie Polski, większa część srebra wschodniego przenikała na ziemie polskie przez Pomorze. Późniejsze dane źródłowe również wskazują, że Pomorze zachodnie, jako pośrednik w handlu dalekosiężnym, miało duże znaczenie dla swojego zaplecza lądowego. Na ziemiach polskich spotyka się ponadto różne przedmioty produkowane na Pomorzu, jak ozdobne, puste wewnątrz kabłączki skroniowe typu pomorsko-obodrzyckiego z XI—XII w.

Czytaj dalej...


Okrężna Wycieczka na Hel

27 sierpień 2013r.

Okrężna wycieczka na Hel. Wycieczka jednodniowa, zapoznająca nas z urokiem Helu wprawdzie tylko powierzchownie i dość kosztowna dla samotnego turysty (przeszło 20 mk.), lecz odpowiednia dla osób nie rozporządzających czasem; odbyć ją należy przy pewnej pogodzie i zachodnim wietrze. — Rano około godziny 7 koleją do Pucka, stąd morzem do Kusfeldu. Nająć można w Pucku u rybaka Augusta Schmidtego przy Garncarskiej ul. (Topfergasse) łódź żaglową a u Antoniego Piepra przy alei Kasztanowej (Kas-tanienweg) kuter*). — Cena przewozu do Kusfeldu żaglem według umowy, stosownie do wiatru. Dobrze zamówić żagiel dzień przed wycieczką

Czytaj dalej...


Siecino

01 listopad 2011r.

Siecino to miejscowość na Pojezierzu Drawskim w strefie chronionego krajobrazu, położona w pasie moren czołowych nad rynnowym jeziorem Siecino (pow. 730 ha, największa głębokość 44,2 m) przy trasie Złocieniec — Połczyn Zdrój. Jezioro Siecino jest jednym z głębszych akwenów śródlądowych na Pomorzu. Zachodnie brzegi jeziora są podmokłe i częściowo zalesione. W południowej jego części znajdują się dwie duże wyspy o klifowych brzegach: Ostrów (30 ha) i Kępa (18 ha). Większa z nich połączona jest z brzegiem zadrzewioną groblą. Zarówno na wyspach jak i południowych brzegach jeziora, są bardzo dobre warunki do kąpieli i biwakowania. Na jeziorze istnieje możliwość uprawiania sportów wodnych. Tereny przybrzeżne są zagospodarowane przez ośrodki wczasowe. Obszary nadjeziorne znajdują się w strefie ciszy obowiązującej w godz. 22.00—7.00.

Czytaj dalej...


Sianów

12 listopad 2011r.

Sianów to miasto położone w odległości 9 km na płn.-wsch. od Koszalina, przy trasie Szczecin — Gdańsk, na krawędzi pradoliny rzeki Unieść. Przez miejscowość przechodzi szlak "Wybrzeża". Na płd.-zach. od miasta rozciąga się porośnięte lasem wzniesienie moreny czołowej (Góra-Chełmska — 137 m n.p.m.). Rzeka Unieść o długości 26 km i stosunkowo dużym spadku wpada do jeziora Jamno.

Czytaj dalej...


Sępolno Wielkie

12 listopad 2011r.

Sępolno Wielkie to miejscowość w odległości 7 km na płn.-zach. od Białego Boru, w zalesionej strefie pagórków moreny czołowej. We wsi znajduje się park z ciekawymi okazami drzew, zaś w okolicy malownicze, dosyć duże jezioro Bobięciń-skie i kilka mniejszych. W sąsiedztwie pobliskiej wsi Sępólno Małe, w odległości około 2 km od szosy Bobolice — Biały Bór, jest rezerwat wodno-florystyczny lobeliowego "Jeziora Piekiełko" o pow. około 10 ha.

Czytaj dalej...


Gdańsk — Na Starym Mieście

16 sierpień 2011r.

Na Starym Mieście. Opuściwszy Bazylikę św. Mikołaja przechodzimy koło Hali Targowej, znajdującej się na obszernym placu, który od zarania istnienia Gdańska był miejscem wymiany handlowej przybywających z różnych krajów kupców oraz miejscowej ludności. Ulica Pańska, a następnie Podmłyńska prowadzi nas do południowo-wschód-niego narożnika kościoła św. Katarzyny. Widok stąd należy do najciekawszych w Gdańsku. Patrząc na południe mamy przed sobą stary, robotniczy domek z dawnych wieków. Za nim widoczne dwie barokowe szczytnice z XVII wieku. Nieco na lewo trójdzielna fasada renesansowego Domu Kaznodziei, dzieło Antoniego Obbergena.

Czytaj dalej...


Gdańsk — Bazylika ś w. Mikołaja

16 sierpień 2011r.

Bazylika ś w. Mikołaja. Skręciwszy z Piwnej w prawo dochodzimy po przecięciu ulic św. Ducha i Szerokiej do jednego z najstarszych kościołów Gdańska, Bazyliki św. Mikołaja. Najdawniejsza jej część, prawdopodobnie z początku XIII wieku, była kościołem rybaków i żeglarzy do czasu oddania jej przez księcia Świętopełka przybyłym z Krakowa w 1227 r. dominikanom. Ta część, stanowiąca obecnie zakrystię, nosi do dziś znamiona średniowiecznej obronności w postaci ciężkiej, kwadratowej wieży i pasa blanków, wieńczących północno-wschodni narożnik ściany.

Czytaj dalej...


Gdańsk — Dom Schlutera.

16 sierpień 2011r.

Dom Schlutera. U wylotu ulicy Piwnej na Tkacką stoi między dwoma nowszymi kamieniczkami patrycjuszowski dom z 1640 r. Zbudował go Andrzej Schliiter Starszy, ojciec sławnego rzeźbiarza. Fasadę tego domu odnowioną w 1950 r. należy uważać za jeden z najlepszych wzorów przyozdobienia fasady barokowego domu gdańskiego.

Czytaj dalej...


Gdańsk — Zbrojownia

16 sierpień 2011r.

Zbrojownia. Opuściwszy otoczenie kościoła N.M. Panny udajemy się na odbudowaną już prawie (w 1951—1952 r.) ul. Piwną, posiadającą najbardziej monumentalne zamknięcie ze wszystkich ulic Gdańska. Tworzy je od wschodu ustawiona nieco z boku wieża Mariacka, a z przeciwnej strony jedna z najwspanialszych w północno-wschodniej Europie renesansowych budowli. Jest nią słynna Zbrojownia gdańska, używana jako skład sprzętu wojennego od chwili powstania, tj. od 1605 roku do początku XIX wieku.

Czytaj dalej...


Gdańsk — Kaplica Królewska.

16 sierpień 2011r.

Kaplica Królewska. Przy ul. św. Ducha, kilkadziesiąt kroków od kościoła N. M. Panny, wznosi się barokowa świątyńka zbudowana dla katolików gdańskich na polecenie i częściowo z funduszów Jana III Sobieskiego.

Czytaj dalej...


Gdańsk — Kościół N. M. Panny

16 sierpień 2011r.

Kościół N. M. Panny. Uliczkę Mariacką zamyka od zachodu narożnik olbrzymiej świątyni, zajmującej centrum Głównego Miasta. Wznosi się ona na miejscu drewnianego kościółka fundacji księcia Świętopełka z ok. połowy XIII wieku. Kamień węgielny pod obecną ceglaną budowlę położono 28.111.1343 roku. Rozmiary wybudowanego wówczas kościoła okazały się niewystarczające wobec szybkiego przyrostu ludności. Podjęto więc rozbudowę, w wyniku której powstała monumentalna gotycka świątynia, piękne w swej prostocie i surowości arcydzieło średniowiecznej sztuki architektonicznej. Zakończenie budowy nastąpiło w dniu 28 lipca 1502 roku, w którym to dniu założono ostatni zwornik w olbrzymim sklepieniu.

Czytaj dalej...


Gdańsk — Motława

15 sierpień 2011r.

Motława. Minąwszy Zieloną Bramę stajemy na moście, z którego mamy rozległy widok na dawny port gdański. Przez całe wieki mieściło się tu centfrum wymiany handlowej między Polską a wszystkimi niemal nadmorskimi krajami Europy. Tysiące okrętów dobijało do drewnianych pomostów, aby wyładowywać sukna, skóry, wina, korzenie, lekarstwa, meble, porcelanę i inne towary, a następnie zabierać ze składów na wyspie Spichlerze, po drugiej stronie Motławy, zboże, sól, wosk, potaż, smołę itp. Gdańskie piwnice i spichlerze zaopatrywały odbiorców z Polski i Zachodu w rozmaite towary, zaś olbrzymie dochody w złocie wpływały do kas Gdańska i kieszeni jego mieszkańców.

Czytaj dalej...


Gdańsk — Zielona Brama

15 sierpień 2011r.

Zielona Brama. Od strony wschodniej zamyka Długi Targ okazały pałac z 1568 roku, zbudowany przez Jana Kramera na polecenie Rady Miejskiej. Budowa jego była wyrazem wdzięczności mieszczan gdańskich dla Kazimierza Jagiellończyka, za oswobodzenie spod jarzma krzyżackiego.

Czytaj dalej...


Strona 1 z 5,   [1]  2  3  4  ... 5  Następna >

Na skróty: kategorie mapa strony polityka prywatności

2010 - 2015 © www.iwatour.pl

dziś: środa, 07 październik 2015r. 17:40:14, wygenerowano w: 3,8 ms